Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com



Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com



Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com



Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com



Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com



Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com



Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com



Per qualsevol dubte contactar amb 

info@servicioscumlaude.com

Per a impugnar alguna de les preguntes de test, si us plau envia'ns un mail a 

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tens algun problema tècnic amb la plataforma de formació envia'ns un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com


Para cualquier duda contactar con

info@servicioscumlaude.com

Para impugnar alguna de las preguntas de test, por favor envíanos un mail a

impugnacio_preguntes@servicioscumlaude.com

Si tienes algún problema técnico con la plataforma de formación envíanos un mail a

ajuda_informatica@servicioscumlaude.com